pracownia

Pilates dla dorosłych

NOWOŚĆ!!!

Pilates dla dorosłych z elementami baletu cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Przeznaczone są dla kobiet, dziewczyn, które od dziecka marzyły by poczuć się jak profesjonalne tancerki, a nie miały jak dotąd okazji zrealizować tych marzeń, bądź po prostu usprawnić swoje ciało by nabrało gibkości i elastyczności. Nic nie stoi na przeszkodzie, poza decyzją o zrobieniu pierwszego kroku!!! Na takich zajęciach pedagog przede wszystkim nauczy prawidłowej postawy ciała, a taki nawyk z powodzeniem wykorzystamy w życiu codziennym. Zapozna również z podstawowymi pozycjami rąk i nóg w tańcu klasycznym. Prawidłowo wykonywane ćwiczenia poprawią koordynację ruchową, wysmuklą sylwetkę, dodadzą gracji i elegancji, wyćwiczą poczucie równowagi oraz siłę mięśni, a to wszystko przy akompaniamencie wspaniałej muzyki i w miłej atmosferze. Do dzieła zatem dziewczyny! Sala baletowa czeka z otwartymi drzwiami!!!

Na zajęcia można się zgłosić telefonicznie lub mailowo na

PIERWSZE ZAJĘCIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Dla kogo: dorośli i młodzież

Kiedy: wtorek, godz. 18:00 - 19:00

Gdzie: Sala 105/106

Koszt: 70 zł/mc

Prowadząca: Kamila Wójcik

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429

Tytuł przelewu: Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok (jeśli przelew dotyczy również innych zajęć tanecznych, to w tytule przelewu prosimy wpisać PRZYKŁADOWO: Balet i Crazy Monkey/ Maria Kowalska / wrzesień 2021)

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Aby zrezygnować z zajęć Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny zoobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji wysyłając  na maila na adres kontakt@mdkbatory.pl lub złożenia jej osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć w trakcie miesiąca zoobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykorzystane zajęcia w danym miesiącu.

zobacz ulubione
do góry