pracownia

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów

Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” powstał w 2000 roku. Od początku swego istnienia związany jest z Miejskim Domem Kultury „Batory” w Chorzowie.

To 90-osobowa grupa młodzieży ma w swym repertuarze oprócz tradycyjnych tańców i pieśni Górnego Śląska również opracowane artystyczne programy folklorystyczne innych regionów Polskich (Kraków, Łowicz, Beskid Żywiecki, Śląsk Cieszyński). Od 2002 r. zespołowi towarzyszy 7-osobowa kapela regionalna.

Zespół realizuje projekty

  • "Zwierciadło Ludowe", który ma na celu przybliżenie społeczności lokalnej zwyczajów, tradycji oraz obrzędów jakie panowały na Śląsku.
  • "Od cyji do gitary elektrycznej czyli od folkloru do bluesa"

Zespół występował na koncertach oraz brał udział w wielu festiwalach w kraju i zagranicą - Włochy, Turcja, Bułgaria, Węgry, Czechy, Macedonia, Chorwacja i Czarnogórna. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów - grupa starsza

 

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów

Kiedy:

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu

  • gr. młodsza (6-8 lat) czwartek: 16.00 - 18.00 / śpiew i taniec
  • gr. średnia (8-12 lat) wtorek i czwartek: 17.00 - 19.30 / śpiew i taniec
  • gr. starsza (12+) wtorek i czwartek: 18.00 - 21.00 śpiew i taniec

Informacje dodatkowe

Koszt: 30 zł/ mc
Prowadzący: Emilia Głombica, Alicja Cedzidło, Monika Lubina, Adam Kawa, Marek Kowalski.

Płatność za zajęcia prosimy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na:

MDK BATORY
ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
Tytuł przelewu:
Nazwa zajęć / Imię i nazwisko uczestnika / miesiąc i rok

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z jakiejkolwiek opłaty.

Dłuższe nieobecności wynikające z ciężkiej choroby, kontuzji, sytuacji życiowej będą rozpatrywane indywidualnie drogą pisemną (e-mail: ). Zgłaszanie dłuższej nieobecności w jakiejkolwiek innej formie nie będzie uznawane, a uczestnik będzie obciążony standardową opłatą miesięczną bez możliwości odwołania. Poprzez „dłuższą nieobecność” rozumie się nieprzerwaną nieobecność powyżej 2 tygodni.

Poprzez „miesiąc zajęć” organizator rozumie średnio 4 tygodnie zajęć. Dni wolne od zajęć to dni ustawowo wolne od pracy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy z późniejszymi zmianami).

Harmonogram zajęć

zobacz harmonogram

Zapisz się!

zapisz na zajęcia
zobacz ulubione
do góry