Sprostać wierszem 2021 - konkurs poetycki

Aktualności 5 Stycznia 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy piszących poezje, Miejski Dom Kultury BATORY wspólnie z Radiem Katowice ogłasza rokrocznie w grudniu Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”.

REGULAMIN:
W jury zasiadają:
Maciej Michał Szczawiński - (przewodniczący jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.
Wacław Kostrzewa - poeta mieszkający i tworzący w Pszczynie. Wiersze poety zostały przetłumaczone na język angielski, rosyjski, ukraiński, czeski, hiszpański i arabski.
Pierwsze miejsca nagradzamy premiami pieniężnymi i publikacją na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”.

Pula nagród: 2.500,00zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Opłata organizacyjna od każdego uczestnika wynosi 10 zł i należy ją uiścić robiąc przelew na konto organizatora konkursu:
Miejski Dom Kultury Batory
73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
tytuł przelewu: konkurs Sprostać Wierszem

Trzy, nigdzie dotychczas niepublikowane drukiem wiersze, opatrzone godłem, należy nadsyłać na maszynopisie w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.
Tematyka prac dowolna.

Termin nadsyłania prac: styczeń - 28 luty 2021
ogłoszenie wyników: 24 marca 2021, godz. 17:00, MDK Batory

Prace należy nadsyłać na adres:
Miejski Dom Kultury Batory
41-506 Chorzów, ul. S. Batorego 6
z dopiskiem: konkurs "Sprostać wierszem"

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów.

 

zobacz ulubione
do góry